Diastolisk vänsterkammarfunktion

Alla fält är obligatoriska, utom LAA och LAV där ett av fälten är obligatoriskt
Diastolisk funktion: